Gratis verzenden vanaf €35,-

Disclaimer

De op de website www.kookotte.nl getoonde informatie wordt door Kookotte met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hoewel Kookotte zijn uiterste best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten. Kookotte behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.kookotte.nl welke geen eigendom zijn van Kookotte, maar zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen in de website. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Kookotte. Hoewel Kookotte uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kookotte worden onderhouden wordt afgewezen.

Hoewel Kookotte alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kookotte niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Kookotte sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Kookotte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Informatie die via de e-mail verzonden wordt, is strikt persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de juist geadresseerde bent, wijzen wij u erop dat het niet toegestaan is dit bericht en eventuele bijlagen te gebruiken, kopiëren of verspreiden. Wij verzoeken u in geval van onjuiste adressering ons hiervan op de hoogte te stellen en het originele bericht te verwijderen. Email communicatie brengt risico’s met zich mee waarvoor Kookotte geen aansprakelijkheid aanvaardt.

De waardering van www.kookotte.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.9/10 gebaseerd op 93 reviews.